Przejdź do treści Przejdź do stopki
INWEST-BUD SP Z O.O. W TORUNIU

ZBUDOWALIŚMY ZAUFANIE NASZYCH KLIENTÓW

Nasza wykwalifikowana kadra inżynierska zapewnia usługi na najwyższym poziomie działając na rzecz realizacji każdego projektu dla dobra naszych klientów.

REFERENCJE

CO MÓWIĄ NASI KLIENCI

„Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych, ze firma Inwest-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu pełniła na zlecenie … kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji …zakres umowy obejmował pełnienie obowiązków i funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego (w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, wentylacji, elektrycznej i niskoprądowej oraz drogowej).

W trakcie wykonywania zadania firma wykazała się należytą starannością, terminowo wykonała przedmiot zlecenia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.”

Zastępca Prezydenta Miasta

„Zaświadczam, że Inwest-Bud Sp. z o.o. wykonała usługę nadzoru inwestorskiego wielobranżowego (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) dla zadania inwestycyjnego … Usługa nadzoru została wykonana rzetelnie, zgodnie z zawartą umową, w uzgodnionych terminach. Do jej wykonania inwestor nie wnosi zastrzeżeń.”

Dyrektor

„Spółka …. udziela referencji firmie Inwest-Bud Sp. z o.o. Firma wykonuje dla … przeglądy okresowe w tym pięcioletnie obiektów budowlanych oraz na podstawie aneksu … przedłużającego umowę również przeglady elektryczne wraz z pomiarami pięcioletnimi.

Spółka Inwest-Bud spełnia nasze oczekiwania w zakresie terminowego, solidnego i fachowego wykonywania usług. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala postrzegać firmę jako solidnego i godnego zaufania partnera, który profesjonalnie realizuje swoje zobowiązania.”

Dyrektor Zakładu

„Firma Inwest-Bud sp. z o.o. wykonywała usługi przeglądów kompleksowo, profesjonalnie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Współpraca w trakcie realizacji zleceń układała się dobrze a osobiste wielkie zaagnażowanie własciciela firmy pana Stanisława Jaszczaka, cenionego przede wszystkim za fachowość, stanowi jej doskonałą wizytówkę.

Z ogromną przyjemnością i z pełnym zaufaniem możemy polecić firmę Inwest-Bud Sp. z o.o. jako godnego i solidnego partnera, posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, dysponującego stosowną wiedzą dla realizacji tego typu przedsięwzięć.”

Prezes Zarządu

” Usługa nadzoru inwestroskiego wykonana została rzetelnie, zgodnie z zawartą umową, w uzgodnionych terminach.”

Dyrektor

„Zakres prac obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie, roboty elektryczne, montaż nowej instalacji sanitarnej i cetralnego ogrzewania. Pełen zakres nadzou inwestorskiego wykonany został z należytą starannością, zgodnie z uzgodnioną umową, w ustalonych terminach.”

Burmistrz Gminy

„Niniejszym zaświadczam, że firma Inwest-Bud Sp z o.o. wykonała dla nas inwentaryzację wielobranżową oraz projekt remontu socjalno-biurowego…Projekt został wykonany we wszystkich branżach konstrukcyjno-budowlanej, wentylacji mechnicznej nawiewno-wywiewnej, systemów chłodzenia, branży wodno-kanalizacyjnej, systemów gaszenia pożaru SAP SUG oraz termomodernizacji całego obiektu zgodnie z obowiązującymi normami. Projekt został wykonany zgodnie z zamówieniem.”

Dyrektor

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Tarcza Finansowa PFR 2.0
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Firma uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

KONTAKT

biuro@inwest-bud.org.pl

+48 534 982 355‬

Adres

ul. Szosa Bydgoska 60A
87-100 Toruń

KRS: 6376
NIP: 956 205 14 67
REGON 871545363

Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana pod Numerem 0000006376 do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN

 Inwest-Bud Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Strony Krokus Studio