Przejdź do treści Przejdź do stopki
RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
 3. Niniejsza polityka prywatności prowadzonej przez firmę:
  • Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • adres siedziby: Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562051467
  • e-mail: biuro@inwest-bud.org.pl
  • telefon: 534982355
  dalej zwaną Administratorem, dotyczy witryny internetowej www.inwest-bud.org.pl i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej naszej firmy.
 4. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz przedstawionych w niej, warunków korzystania z naszej witryny internetowej. Postanowienia niniejszej polityki prywatności, w połączeniu z wdrożonymi w naszej firmie „Zasadami ochrony danych osobowych” w sposób kompleksowy regulują stosowane przez Administratora reguły postępowania z danymi osobowymi użytkowników. „Zasady ochrony danych osobowych” udostępnione zostały na naszej stronie internetowej, w zakładce „Polityka Prywatności” oraz w siedzibie firmy.

II. Źródło

 1. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów Inwest-Bud Sp. z o.o. (www.inwest-bud.org.pl)

III. Podstawa prawna

 1. Podstawą prawną niniejszej polityki prywatności jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Zbieranie danych osobowych

 1. Korzystanie z witryny internetowej Administratora nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu, lub też umieszczenia Ciebie na liście odbiorców wiadomości dotyczących informacji klientów z nowościami handlowymi oraz naszym biuletynem informacyjnym. Przetwarzanie Twoich danych we wskazanych wyżej celach odbywa się zawsze, tylko na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 2. Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez Administratora witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny. 
 3. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: 
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; 
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie; 
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz wpisując do formularza kontaktowego w naszej witrynie internetowej; 
 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów; 
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej; 
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym, kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz; 
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane; 
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. 

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami. 

V. Korzystanie z danych osobowych

 1. Administrator wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych i technicznych, identyfikacja potrzeb rynkowych użytkowników, rozwój produktów, itp.). Jakiekolwiek przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych, zawsze odbywa się na ważnej podstawie prawnej oraz z poszanowaniem praw i wolności właścicieli danych.
 2. Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, lub niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami lub też innym podmiotom niż wskazane wyżej tylko na podstawie wyraźnej przez Twojej zgody.
 3. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:  
 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem; 
 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie; 
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej; 
 • przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej; 
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś; 
 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera); 
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych); 
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji); 
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną; 
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; 
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);  
 • innych zastosowań. 

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika, tak aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

VII. Nowelizacje

 1. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej. 

VIII. Twoje prawa

 1. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 2. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
 3. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

IX. Strony internetowe osób trzecich

 1. Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. 

X. Aktualizacja informacji

 1. Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy. 

XI. Pliki Cookie „Ciasteczka”

 1. Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 10 stycznia 2024 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
 2. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania strony www.inwest-bud.org.pl, a dokładniej dostosowania zawartości do preferencji użytkownika i optymalizacji jej działania pod kątem korzystania z niej.
 4. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.
 5. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1) używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby: rozpoznać komputer, gdy użytkownik, odwiedza witrynę / śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
 6. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1) w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2) w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3) w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
  4) Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
 7. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1) w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2) w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”,  klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3) w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
  4) Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.


  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Tarcza Finansowa PFR 2.0
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Firma uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

KONTAKT

biuro@inwest-bud.org.pl

+48 534 982 355‬

Adres

ul. Szosa Bydgoska 60A
87-100 Toruń

KRS: 6376
NIP: 956 205 14 67
REGON 871545363

Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana pod Numerem 0000006376 do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN

 Inwest-Bud Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Strony Krokus Studio