Przejdź do treści Przejdź do stopki

Adaptacja budynków na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Naszym zdaniem było zadbanie o to, by obiekt zachował swoją wartość kulturowo-historyczną. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej oferowanej przez Miasto.

InwestorMiasto ToruńData2018-2019Wartość inwestycjiponad 10 mln złotychPodziel

Nadzór inwestorski nad całością inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków na cele dydaktyczno-wystawiennicze wraz z budową parkingu i zagospodarowania terenu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W budynkach przewidziano kontynuację funkcji obecnych w zespole dawnych XIX wiecznych „Młynów Gersona”.

Zamierzenie inwestycyjne było kolejnym etapem rewitalizacji kwartału zabudowy. Budynek G jako obiekt o wartości historyczno-kulturowej został odrestaurowany i zachował formę, gabaryty i detale architektoniczne. Obiekt objęty nadzorem konserwatorskim. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Jako firma dzięki uczestnictwie w realizacji niniejszego projektu mieliśmy możliwość przyczynienia się do zwiększenia potencjału kulturowego miasta, regionu i kraju oraz poziomu oferty w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej.


ZOBACZ INNE REALIZACJE

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Tarcza Finansowa PFR 2.0
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Firma uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

KONTAKT

biuro@inwest-bud.org.pl

+48 534 982 355‬

Adres

ul. Szosa Bydgoska 60A
87-100 Toruń

KRS: 6376
NIP: 956 205 14 67
REGON 871545363

Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana pod Numerem 0000006376 do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN

 Inwest-Bud Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Strony Krokus Studio

Idź do góry