Przejdź do treści Przejdź do stopki

Modernizacja, remont i przebudowa basenu Aquapark w Toruniu

Naszym zadaniem było przeprowadzenie zgodnie z przepisami nadzoru inwestorskiego. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i służy mieszkańcom miasta jako obiekt rekreacyjny.

InwestorMiasto ToruńData2018-2020Wartość inwestycji50 mln złotychPodziel

Nadzór inwestorski nad całością inwestycji

Zakres prac niniejszej inwestycji obejmował prace rozbiórkowe istniejącej niecki basenu oraz elementów architektury na terenie obiektu.

Następnie rozpoczęto budowę budynku o funkcji krytego basenu o programie
użytkowym m.in.

 • dwie hale basenowe – sportową i rekreacyjną,
 • świat saun,
 • dwa boiska do squasha’a,
 • zaplecze sanitarno-szatniowe,
 • zaplecze administracyjne,
 • przestrzeń wielofunkcyjna: siłownia, sala fitness, sala konferencyjna,
 • kawiarnia,
 • przestrzeń techniczna zlokalizowana pod nieckami basenowymi,
 • węzeł cieplny,
 • przestrzenie komunikacyjne i gospodarcze,
 • wodne place zabaw,
 • siłownia zewnętrzna,
 • tereny zieleni i zagospodarowanie terenu.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie zgodnie z przepisami nadzoru inwestorskiego, a przede wszystkim: reprezentowanie Inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, wykonywanie stałych regularnych kontroli przez zespół inspektorski we wszystkich branżach, sporządzanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji inwestycji, sprawdzenie jakości wykonanych robót, użytych materiałów, a także finalnie weryfikację i odbiór od wykonawcy robót budowlanych całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentacji i oświadczeń właściwych dla eksploatacji obiektu.
Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i służy mieszkańcom miasta jako obiekt rekreacyjny.


ZOBACZ INNE REALIZACJE

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Tarcza Finansowa PFR 2.0
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Firma uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

KONTAKT

biuro@inwest-bud.org.pl

+48 534 982 355‬

Adres

ul. Szosa Bydgoska 60A
87-100 Toruń

KRS: 6376
NIP: 956 205 14 67
REGON 871545363

Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana pod Numerem 0000006376 do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN

 Inwest-Bud Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Strony Krokus Studio

Idź do góry