• przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny
  • Przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny

Przeglądy obiektów budowlanych

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstw i budynków
  • Przegląd okresowy budynków
  • Studium wykonalności z wnioskami unijnymi
  • Inwentaryzacje i projektowanie
  • Audyt energetyczny oświetlenia
  • Nadzory budowlane
 

ZAMÓW CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Studium wykonywalności inwestycji budowlanych

Studium wykonalności jest niezwykle ważnym dokumentem analitycznym, który musi zostać przygotowany przez wszystkie firmy i osoby, które chcą starać się o pozyskanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji. Przygotowanie tego dokumentu nie jest zadaniem łatwym, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc przy opracowaniu studium wykonalności Państwa projektu.

Nie we wszystkich projektach unijnych wymagane jest przedstawienie tego dokumentu, jest to jednak konieczne przy staraniu się o wysokie środki finansowe. Podstawowe informacje, które powinny zostać zawarte w studium wykonalności to między innymi przewidywane sposoby osiągnięcia celów projektu, a także koszty i ryzyko związane z jego realizacją.

Studium wykonalności w Toruniu

Studium powinno być przeprowadzone na etapie formułowania projektu i jednocześnie stanowić jego plan. Dokument ten służy między innymi do zaprezentowania korzyści, które może przynieść realizacja projektu oraz koniecznych do poniesienia kosztów. Do jego przygotowania niezbędne jest zebranie odpowiednich oświadczeń finansowych, technicznych i strategicznych.

W studium wykonalności projektu należy przedstawić dokładną, krytyczną analizę szczegółów jego wdrażania, czyli uwarunkowań handlowych, technicznych, instytucjonalnych, kulturowych, społecznych i dotyczących środowiska naturalnego. Dokument ten obrazuje także rentowność finansową projektu i tym samym może stanowić uzasadnienie jego realizacji.

Wnioski unijne

Od wielu lat nasi specjaliści zajmują się przygotowywaniem studiów wykonalności. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dokładnie zapoznając się z wymogami stawianymi przez daną instytucję finansującą. Dzięki nam mogą Państwo oszczędzić czas, zyskując pewność, że dokumentacja będzie przygotowana solidnie i w terminie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Studium wykonalności z wnioskami unijnymi w Toruniu
Studium wykonalności z wnioskami unijnymi w Toruniu
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.