• przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny
  • Przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny

Przeglądy obiektów budowlanych

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstw i budynków
  • Przegląd okresowy budynków
  • Studium wykonalności z wnioskami unijnymi
  • Inwentaryzacje i projektowanie
  • Audyt energetyczny oświetlenia
  • Nadzory budowlane
 

ZAMÓW CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Przeglądy budowlane

Inwest-Bud działa na rynku budowlanym od 2001 roku. W tym okresie wykonaliśmy liczne prace budowlane i instalacyjne dla instytucji publicznych oraz prywatnych inwestorów, przyznaliśmy także wiele certyfikatów energetycznych i certyfikatów dla obiektów budowlanych. Nasza oferta obejmuje ponadto auditing energetyczny i okresowe przeglądy budynków.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego danego obiektu. Budynek musi być bezpieczny dla życia i zdrowia przebywających w nim osób, zarówno przy jego codziennym użytkowaniu, jak i w czasie nieprzewidzianych warunków atmosferycznych. Od lat wykonujemy profesjonalne przeglądy budowlane w Toruniu.

Przeglądy budowlane w Toruniu

Przegląd budowlany obiektu musi być przeprowadzany regularnie - co roku lub okresowo. Budynek powinien być poddany kontroli co najmniej raz na dwanaście miesięcy, a obiekty o powierzchni ponad 2000 m2 lub powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 dwa razy w ciągu roku. Z kolei przegląd okresowy budynków wykonywany jest raz na 5 lat.

Coroczna kontrola ma na celu sprawdzenie elementów budynku i instalacji, które narażone są na działanie czynników atmosferycznych, a także instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska. Przegląd okresowy budynku przeprowadzany co 5 lat ma na celu skontrolowanie jego stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana powinna obejmować nie tylko opis stwierdzonych problemów technicznych, ale też propozycje ich rozwiązania. Musi ona zostać przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danej specjalności. Dlatego my oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe przeglądy budynków w Toruniu w przystępnej cenie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przegląd okresowy budynków w Toruniu
Przegląd okresowy budynków w Toruniu
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.