• przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny
  • Przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny

Przeglądy obiektów budowlanych

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstw i budynków
  • Przegląd okresowy budynków
  • Studium wykonalności z wnioskami unijnymi
  • Inwentaryzacje i projektowanie
  • Audyt energetyczny oświetlenia
  • Nadzory budowlane
 

ZAMÓW CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Legalizacja obiektów budowlanych

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszelkie roboty budowlane, zarówno budowa nowego budynku, jak i remont lub przebudowa mogą zostać przeprowadzone dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem pomagamy naszym klientom w przeprowadzaniu inwentaryzacji, projektowaniu, ale także legalizacji budynków.

Legalizacja budynków jest działaniem, które ma na celu zgłoszenie i zarejestrowanie tzw. samowoli budowlanej. Definicja samowoli obowiązująca w polskich przepisach nie jest zbyt dokłada. Przyjmuje się jednak, że jest to podjęcie działań budowlanych bez uzyskania zgody na budowę lub jakiekolwiek naruszenie prawa budowlanego.

Legalizacja budynków w Toruniu

Za samowolę budowlaną uważa się również wprowadzenie znaczących zmian w projekcie w czasie trwania budowany, bez ich wcześniejszego zgłoszenia. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy prace budowlane prowadzone są bez kierownika budowy, nie jest prowadzony dziennik budowy lub popełnione zostały błędy w sztuce budowlanej.

Postępowanie legalizacyjne budowy może nastąpić po spełnieniu dwóch wymogów. Po pierwsze musi być możliwe doprowadzenie obiektu wybudowanego lub budowanego do stanu, który będzie zgodny z obowiązującym prawem. Następnie musi to zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego, który wyda decyzję o wstrzymaniu budowy.

Najwyższa jakość świadczonych usług

Dopiero po wstrzymaniu budowy można rozpocząć działania legalizacyjne. Nasi specjaliści mogą pomóc Państwu na każdym etapie legalizacji budynku. Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji licznych projektów budowlanych, a także w przeprowadzaniu procedur legalizacyjnych. Gwarantujemy wysoką jakość i profesjonalizm wszystkich wykonywanych przez nas usług.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Legalizacja obiektów budowlanych w Toruniu
Legalizacja obiektów budowlanych w Toruniu
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.