• przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny
  • Przegląd obiektów budowlanych
  • audyt energetyczny

Przeglądy obiektów budowlanych

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstw i budynków
  • Przegląd okresowy budynków
  • Studium wykonalności z wnioskami unijnymi
  • Inwentaryzacje i projektowanie
  • Audyt energetyczny oświetlenia
  • Nadzory budowlane
 

ZAMÓW CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Certyfikaty energetyczne budynków

Ekologia dotyczy wszystkich obszarów naszego życia. Efektywne zarządzanie zasobami energii wprowadzane jest również do prawa budowlanego i pozwala na budowę oraz modernizację budynków efektywnych energetycznie. Dzięki czemu użytkowanie budynków jest ekologiczne, wydajne i nowoczesne.

Certyfikat energetyczny budynku to dokument tworzony w oparciu o dyrektywy unijne dotyczące ekologicznego rozporządzania zasobami energetycznymi. Opracowanie charakterystyki efektywności energetycznej budynku pozwala na oszczędne gospodarowanie energią i efektywne wykorzystanie jego systemów grzewczych.

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku to szczegółowa ocena jakości danej nieruchomości, w oparciu o różnorodne czynniki. W czynnikach tych zawiera się: ocena stanu technicznego klimatyzacji, ocena stanu technicznego systemów grzewczych, efektywność energetyczna kotłów czy inne elementy znaczące dla zużycia energii.

Świadectwa energetyczne to jednak nie tylko określenie wydajności energetycznej budynku, która ma znaczenie dla kosztów jego utrzymania. To przede wszystkim solidny krok w ekologię globalną i dbałość o zasoby energetyczne naszej planety. Kontrola efektywności energetycznej pozwala rozsądnie nimi zarządzać.

Czy wszystkie domy wybudowane, lub zmodernizowane po 2009 roku muszą posiadać certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny jest konieczny dla wszystkich budynków wybudowanych i modernizowanych po 2009 roku. Dotyczy to wszystkich budynków, które są wprowadzane do obrotu, czyli sprzedawane lub wynajmowane, poza nielicznymi wyjątkami, o których mówi stosowna ustawa. W nowych budynkach jest on zwykle wykonywany przed odbiorem budynku.

Ustawa mówiąca o konieczności stworzenia certyfikatu energetycznego dla każdego budynku dotyczy również nieruchomości modernizowanych, a przede wszystkim takich, w których przez modernizację zmieniła się również gospodarka i zapotrzebowanie energetyczne. Obejmuje to rozbudowy, zmiany systemu cieplnego i inne.

Kto może wydać certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne to dokument, potwierdzający ekonomiczność i ekologiczne zużycie energii danego budynku, a do jego wydania konieczne jest szczegółowe badanie zapotrzebowania energetycznego danej nieruchomości.

Do wydania certyfikatu uprawnione są podmioty, które wykazują znajomość zagadnień prawa budowlanego, w tym inżynierowie, architekci i firmy specjalizujące się w budownictwie energooszczędnym oraz firmy wykonujące audyty energetyczne budynków. Certyfikatu nie może wydać osoba nieuprawniona.

Jaki jest termin ważności świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne pozwala na lepsze rozporządzanie energią danego budynku. Certyfikat energetyczny wydawany jest na 10 lat, pod warunkiem, że nie będą wykonywane żadne znaczące modernizacje nieruchomości, które wpływają na zmianę zapotrzebowania i wydajności energii w budynku.

Certyfikat energetyczny po 10 latach traci ważność, a do jego przedłużenia zobowiązany jest zarządca lub właściciel nieruchomości. Większość certyfikatów straci ważność w roku 2019, ze względu na 10-letnią ważność świadectw od momentu wejścia w życie ustawy z 2009 roku, kiedy certyfikaty stały się obowiązkowe.

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny i jego zawartość jest ściśle określona normami prawa budowlanego. Przede wszystkim musi zawierać podstawowe informacje o danej nieruchomości, jej zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz końcową. Zawiera także opis zapotrzebowania energetycznego zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi w danym roku.

Świadectwo zawiera również szczegółowy opis techniczno-użytkowy, w zależności od: warunków klimatycznych, liczby użytkowników, konstrukcji budynku, rodzaju instalacji grzewczej, wentylacji, wody ciepłej i instalacji chłodniczej. Certyfikat zawiera także opis możliwości zmniejszenia zużycia energii na podstawie wyliczeń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wydawaniu certyfikatów energetycznych

Firma Inwest-Bud przeprowadza przeglądy budowlane w Toruniu, określające zużycie energii w danym budynku i na jej podstawie wydaje certyfikaty energetyczne. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia obowiązującego prawa budowlanego i oszczędności, ale również jako czynnik wpływający na globalne zużycie energii.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Certyfikat energetyczny budynku w Toruniu
Certyfikat energetyczny budynku w Toruniu
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.